Szkoła Da Vinci – liderem oceniania wspierającego!

XIII Salon Edukacyjny był niezwykle inspirującym i wartościowym wydarzeniem, które 7 marca br. zgromadziło blisko 200 nauczycieli w gościnnych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dyskusje i prezentacje prowadzone przez wybitnych specjalistów skupiły się na temacie rozwoju kompetencji uczniowskich w kontekście procesu uczenia się.   Uroczystego otwarcia konferencji dokonali dr Łukasz Cieślik – dyrektor…

Terapia behawioralna, dobry sposób na dobre zachowanie

Jedną z częściej stosowanych metod w pracy z osobami ze spektrum autyzmu czy przejawiającymi trudne zachowania jest terapia behawioralna. Polega ona na teorii uczenia się, wzmacnianiu pożądanych zachowań przy jednoczesnym wygaszaniu tych nieprawidłowych.  Metoda ta wykorzystywana jest także w celu rozwoju komunikacji i po to, by doskonalić zdolności językowe. Dzięki niej można pracować nad poprawą…

W jaki sposób kształtować i rozwijać zdrowe relacje dziecka z jego własnym ciałem?

Jednym z czynników mających wpływ na zdrowie psychiczne jest relacja z własnym ciałem. Kiedy jest ona pozytywna – może mieć znaczący wpływ na poczucie własnej wartości, stabilną samoocenę oraz dobry nastrój. Czym jest zdrowa relacja z własnym ciałem? Jest to jego akceptacja – tego jak wygląda, zmienia się, znajomość jego potrzeb oraz ograniczeń, umiejętność wsłuchania…

Karty Grabowskiego: innowacyjna metoda w nauce matematyki w szkole

Matematyka, często kojarzona z abstrakcyjnymi symbolami i skomplikowanymi równaniami, może być trudna do przyswojenia dla wielu uczniów. W tradycyjnym podejściu nauczania matematyki często brakuje interaktywności i zaangażowania uczniów. Jednakże, istnieją różne metody, które mogą przynieść odmienne podejście do nauki matematyki. Jedną z nich są tzw. „karty Grabowskiego”, które są ciekawą i skuteczną metodą pracy z…

Wspierając Rozwój Ucznia i Nauczyciela – ocenianie wspierające

Ocenianie Wspierające w Szkole Ocenianie w szkole od zawsze było jednym z kluczowych narzędzi służących ocenie postępów uczniów. Tradycyjne podejścia opierały się głównie na ocenach numerycznych i standaryzowanych testach, które często nie oddawały pełnego obrazu zdolności i potencjału uczniów. W ostatnich latach pojawiło się jednak podejście, które wydaje się bardziej efektywne i wspierające dla uczniów…

Jacy są ludzie z pokolenia “płatków śniegu”?

Prawdopodobnie każdy rodzic pragnie wszystkiego, co najlepsze dla swojego dziecka. Chce wychować je na zdolną i wartościową osobę, która poradzi sobie w życiu. Jednak zanim pociecha wyfrunie z gniazda, rodzic musi otoczyć ją opieką i czasem robi to zbyt mocno… W ostatnich latach młodych dorosłych uznawano za zbyt wrażliwych i przekonanych o swojej wyjątkowości, dlatego…

Depresja, jak pomóc sobie i innym?

W  2017 r leczeniem depresji w Polsce objęto ponad 12 tysięcy osób poniżej 18 roku życia. W roku 2021 takiej pomocy wymagało już ponad 25 tysięcy dzieci i młodzieży.  Liczba osób chorujących na depresję wciąż wzrasta, dlatego warto wiedzieć na jakie objawy zwrócić uwagę oraz jak wspierać młodego człowieka. Depresja jest chorobą. Najczęściej kojarzy się…

Uczę odpowiedzialności, nie wyręczam :))

Prawie każdy z nas może przypomnieć sobie sytuację, w której zwolniliśmy dziecko z wykonania jakiegoś zadania/obowiązku tylko dlatego, że mieliśmy przekonanie, że my sami zrobimy to lepiej, szybciej lub że dziecko sobie nie poradzi. Takie postępowanie jest bardzo ryzykowne dla budowania procesu odpowiedzialności naszego dziecka bowiem dajemy mu komunikat, który brzmi: Nie dasz sobie rady,…

WŁĄCZ SPACJĘ – POSTAW NA RELACJĘ! czyli zrównoważony powrót uczniów do szkoły

Czas powrotu do szkoły to dla wszystkich okres trudny, niepokoją się uczniowie, ale i nauczyciele mają dużo do przemyślenia i przeorganizowania. Wszyscy na nowo musimy przyzwyczaić się do pracy w szkole, na nowo okreslić priorytety i sposób działania. W krótkim czasie (4-6 tygodni) wydarzy się wiele, począwszy od obowiązku porannego wstawania, po wypełnianie roli ucznia…

Jak radzić sobie z agresywnym dzieckiem w domu/uczniem w szkole?

Agresja – termin ten wywodzi się od łacińskiego słowa „aggresio”, rozumianego jako „atak” lub „napaść”. Wyróżnianych jest wiele różnych definicji agresji, ogólnie opisać ją jednak można jako przeróżnego rodzaju zachowania, które – przejawiane przez jedną osobę – mają doprowadzić do szkody psychicznej lub fizycznej u drugiego człowieka. Często słowem “agresja” określa się zachowania, które w…