Dyrektor Szkoły
Pani Ewa Mauer

Dyżur dyrektora po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik elektroniczny.

Dyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych

pedagog/terapeuta
Pani Katarzyna Sieniawska

Dyżur dyrektora po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik elektroniczny.

Dyżur seketariatu

poniedziałek – środa: 8.00-13.00

czwartek: 7.45-15.00

piątek: dzień wewnętrzny

telefon: 577 039 510

e-mail: szkola@spdavinci.pl