Organizacja świetlicy

Świetlica szkolna czynna w godz. 11.30 do 17.00.

TELEFON ŚWIETLICA: 511 059 487

Informujemy, że w warunkach epidemii świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom wyłącznie z klas 1-3 pracujących rodziców, którzy w terminie do 06.09.2021 r. do skrzynki przed sekretariatem złożą oświadczenie potwierdzające, że oboje rodzice pracują i nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem.

Prosimy o zapisanie dziecka na świetlicę wypełniając poniższy Formularz zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia
Wzór oświadczenia

Ramowy plan dnia

7.00 – 8.00 Gry i zabawy w strefie wielofunkcyjnego korytarza. Czytanie czasopism lub lektur własnych.

8.00 – 11.40 zajęcia lekcyjne

11.40 – 12.30 Porządkowanie sali po zajęciach. Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk. Zajęcia relaksacyjne.

Ok. godz. 11.45 – obiad – catering

12.15 – 14.00 zajęcia lekcyjne zgodnie z planem lekcji

14.00 – 16.00 Nauka pod opieką nauczyciela (dla chętnych dzieci). Pozalekcyjne zajęcia programowe. Ciche czytanie prasy dziecięcej. Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji. Zajęcia z wykorzystaniem technologii i nowych mediów. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Słuchanie muzyki. Spacery i wyjścia na plac zabaw lub boisko szkolne.

16.00 – 17.00 Popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na DVD, słuchanie bajek i piosenek dziecięcych. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne “Wierszyki łamiące języki” itp. Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów itp. Zabawy wg zainteresowań. Prace użyteczne na rzecz świetlicy. Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z planem zajęć pozalekcyjnych:

  • Zajęcia okolicznościowe i przygotowywanie programów artystycznych, inscenizacji, zabaw okolicznościowych.
  • Zajęcia plastyczno-techniczne przygotowujące dzieci m.in. do różnych konkursów plastycznych, technicznych, teatralnych, rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne.
  • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne rozwijające zainteresowania muzyczne, granie na instrumentach, nabywanie umiejętności słuchania muzyki poważnej i relaksacyjnej, rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez zabawy przy muzyce, wprowadzenie elementów pantomimy itp.
  • Zajęcia taneczne w ramach innowacji pedagogicznej “Roztańczona szkoła Da Vinci”
  • Zabawy integracyjne kształtujące umiejętność współpracy w grupie.
    Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej rozwijające zainteresowania sportowe. Zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków.
  • Różne formy pracy z tekstem kształcą umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, inscenizowania, ćwiczenie i rozwijanie pamięci, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
  • Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp.