Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie tworzenia
Publicznej Szkoły Podstawowej da Vinci w Krakowie.

Publiczna Szkoła Podstawowa Da Vinci to miejsce, w którym dzięki wsparciu partnerów, prezentujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury sieciowej szkół, pokazujemy jak uczyć w sposób twórczy i nowoczesny, a przede wszystkim tworzymy miejsce przyjazne dla ucznia i nauczyciela, w którym edukacja jest nieustanną przygodą. To szkoła, która wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Szkoła jest placówką modelową Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji.

Wiemy, jakie wyzwania stoją przed współczesną edukacją, ponieważ sami jesteśmy praktykującymi nauczycielami, dziennikarzami, pedagogami, informatykami, od lat pracujemy w organizacjach samorządowych. Chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i praktyką. Nasz zespół to grono profesjonalistów, a jednocześnie pasjonatów, którzy wierzą w nowoczesną i przyjazną szkołę. Współpracujemy z doświadczonymi pedagogami, psychologami, informatykami i specjalistami, których wiedza i doświadczenie są niezbędne w procesie budowania nowoczesnej placówki oświatowej. Realizujemy programy unijne i projekty m. in. “Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry”, “Da Vinci – Klub Poszukiwaczy Talentów”, których celem nadrzędnym jest wspieranie, także poprzez nowe technologie, naturalnej kreatywności, talentów i pasji dzieci oraz młodzieży.

Wspieraj nas!

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Angażujemy się w akcje edukacyjne oraz pozyskujemy środki z funduszy unijnych. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki. Prosimy pamiętać, żadna kwota nie jest za mała.

Jeżeli bliskie są Państwu wartości, którymi się kierujemy w tworzeniu szkoły i kształceniu nowego pokolenia to zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie możliwe w różnych formach:

  • pracy wolontariackiej,
  • pomocy rzeczowej,
  • dowolnej wpłaty na nasze konto z dopiskiem:

„darowizna na cele statutowe – szkoła”

Odbiorca:

Fundacja Szkoła Medialna,

Kraków, ul. Piwna 27/9

Konto bankowe: 

Bank Pekao SA
68124045881111001075208403

Dzięki Państwa pomocy Szkoła Podstawowa Da Vinci będzie wyjątkowym miejscem – gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie, a dziecko jest najważniejsze.

Po pierwsze BUDYNEK

W oparciu o profesjonalny projekt, tworzymy w naszej szkole wzorcową przestrzeń edukacyjną – kolorową i piękną, kreatywną i wspierającą proces edukacyjny. Aranżujemy sale lekcyjne oraz korytarze jako przestrzeń mądrej zabawy i zabawnej nauki. Wszystko po to, by edukacja była dla dziecka nieustanną przygodą.

Po drugie SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE

Stawiamy na edukację odpowiadającą potrzebom przyszłości. Inwestujemy w nowoczesne zaplecze dydaktyczne, meble i sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które są niezbędne do tego, by uczyć twórczo i skutecznie. Pozyskujemy również środki na aranżację szkolnej farmy i ogródka – Parku Leonarda, w którym odtworzymy najciekawsze wynalazki nie tylko Mistrza DA Vinci. 

Po trzecie ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Każde dziecko ma talent, pasje i zainteresowania, które trzeba pomóc dzieciom w sobie odnaleźć, a następnie rozwijać. Chcemy zaoferować naszym uczniom możliwość udziału w szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Pozyskujemy fundusze na dofinansowanie zajęć dla dzieci, m. in. Klubu Poszukiwaczy Talentów, zajęć z programowania, robotyki, podstaw algorytmiki.

Gwarantujemy, że z Państwa pomocą Publiczna Szkoła Podstawowa Da Vinci stanie się wizytówką nowoczesnej edukacji.
Wspólnie już dziś zbudujemy szkołę  dla przyszłości! 
Dziękujemy za wszelką pomoc.