Witamy w Fundacji Szkoła Medialna

Fundacja Szkoła Medialna to krakowska organizacja pozarządowa zajmująca się nowoczesną edukacją. W swoich działaniach koncentrujemy się na promocji i upowszechnianiu nowych technologii w procesie edukacyjnym.

W ramach naszych działań wdrażamy technologie informacyjne przeznaczone do pracy w klasach. Promujemy rozwiązania edukacyjne, które rozwijają u dzieci i młodzieży nie tylko wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, ale także kompetencje społeczne, medialne, wiedzę o kulturze, historii i tradycji.

Nasza misja

Jesteśmy przekonani, że wszyscy powinniśmy i możemy dobrze współpracować w ważnej sprawie, jaką jest budowanie społecznej wiedzy i postrzeganie edukacji jako produktu, który potrzebuje i wart jest dobrej promocji.

Projekty edukacyjne Fundacji Szkoła Medialna

Uczymy dzieci rozwijać pasje i talenty 

Projekt Klikklasa

Promujemy system zajęć edukacyjnych, prowadzących do świadomego i aktywnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach i w domu. Dobieramy takie narzędzia cyfrowe, które prowadzą do aktywizacji ucznia, zwiększania jego motywacji i zainteresowania nauką.

Projekt Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry

Projekt zakłada popularyzację wykorzystania gier w edukacji w oparciu o innowacyjne scenariusze lekcji, opracowane przez studentów i nauczycieli jako efekt tego projektu. Najlepsze scenariusze wezmą udział w konkursie. Realizacja
projektu opierać się będzie na wykładach, badaniu naukowym (ankietach i wywiadach), przeprowadzeniu eksperymentu naukowego oraz prezentacji wyników badań dotyczących wykorzystywania gier komputerowych w dydaktyce szkolnej.

Projekt Da Vinci – Klub Poszukiwaczy Talentów

Da Vinci – Klub Poszukiwaczy Talentów to projekt, który wspiera realizację zasadniczego zadania szkoły, jakim jest pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych talentów dzieci i młodzieży. Tuż obok nas i w nas są muzycy, plastycy, literaci i tancerze, wybitni matematycy, przyrodnicy, społecznicy i reporterzy, konstruktorzy oraz sportowcy, czarodzieje i ogrodnicy. Czas odkryć te talenty!

Akcja Cyberbezpieczni

Celem akcji jest popularyzowanie wśród uczniów bezpiecznego korzystania z Internetu, pokazywanie pozytywnych wzorców oraz zwrócenie uwagi na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania – w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

fundacja@szkolamedialna.pl