Poznaj Szkołę Da Vinci

Czy możliwa jest szkoła bez stresu, szkoła bezpieczna i kameralna, w której nauczyciel jest przewodnikiem a uczeń badaczem – myślącym i doświadczającym eksploratorem  wiedzy? Nie tylko wierzymy, ale wiemy, że to możliwe. Że nie ma lepszej drogi do poznawania świata, niż doświadczenie i że nie ma lepszej motywacji niż wrodzona ciekawość. Ważne, by tę ciekawość świata w dziecku umacniać, a w drodze do wiedzy wskazywać właściwy kierunek i sposoby na jej pozyskanie.

Jaka jest szkoła Da Vinci?

UCZYMY PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Gruntowne, rzetelne i wszechstronne nauczanie w szkole podstawowej nie jest tylko realizowaniem programu, ale czymś więcej. Tu dzieci uczymy życia. Zarażamy je miłością do nauki, także poza szkołą, pokazujemy, jak wiele ona im daje oraz jak może być ciekawa. Bezcenna jest też świadomość dziecka, że wiedza jest kluczem do rozumienia siebie, a co za tym idzie, lepszego rozumienia innych ludzi. Szkoła Da Vinci jest szkołą bezpłatną!

SZKOŁA Z PASJĄ

Publiczna Szkoła Podstawowa Da Vinci w Krakowie to miejsce, w którym najważniejsze są dzieci. To dla nich opracowaliśmy koncepcję rozwoju szkoły oraz zorganizowaliśmy przestrzeń, w której będą rozwijać swoje indywidualne pasje. Każde dziecko jest mądre, każde dziecko jest ważne, każde dziecko jest utalentowane, a my pomagamy te talenty odnaleźć i rozwijać. Jesteśmy szkoła kameralną, a małe oddziały gwarantują bezpieczeństwo i naukę w przyjaznej atmosferze.

FACHOWA KADRA

Nasze grono to fachowcy, którzy wiedzą, na czym polega przyjazna, pełna pasji, a zarazem skuteczna i merytoryczna edukacja. Nauczyciele pracują w oparciu o autorskie programy kształcenia i wychowania, wykorzystując elementy pedagogiki C. Freineta, metody Dobrego Startu czy też zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, które pomagają w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, formowaniu prawidłowego charakteru, wzbudzaniu chęci współdziałania, a także zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych. 

BOGATY PROGRAM

Stawiamy na nauczanie poprzez doświadczanie i badanie oraz pracę w małej grupie zadaniowej. Obok tradycyjnych lekcji w klasie proponujemy zajęcia w terenie, w ramach questów, wycieczek, zajęć warsztatowychGwarantujemy świetlicę, której program uzupełniają zajęcia pozalekcyjne, gdzie uczniowie rozwiną swoje zainteresowania, a w ramach kół przedmiotowych utrwalą wiedzę.

NOWOCZESNA EDUKACJA

Szkoła promuje i rozwija ideę nowoczesnej edukacji, opartej na wykorzystywaniu w procesie nauczania i uczenia się nowych technologii i multimediów. Dzieci poznają takie narzędzia cyfrowe, które z jednej strony zwiększają ich motywację i zainteresowanie nauką, a z drugiej rozwijają kompetencje technologiczne, społeczne i medialne. Kładziemy szczególny nacisk na skuteczne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej szkole?

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem.

 

e-mail: szkola@spdavinci.pl, telefon: 577 039 510

Co nowego w szkole Da Vinci?