Zarząd Da Vinci ZSO

Dyrektor szkoły
Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, kreator nowoczesnej szkoły i wyjątkowego miejsca pracy
wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych
Inspirator idei przyjaznej szkoły, skarbnica wiedzy na temat nowoczesnej edukacji i wychowania
Wicedyrektor ds. administracyjno-finansowych
Fachowy organizator, promotor wykorzystania nowych technologii w szkole

Nauczyciele

nauczyciel chemii
nauczyciel plastyki
nauczyciel religii
nauczyciel informatyki, wychowawca klasy 5
Nauczyciel WF
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 6
nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 7a
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2
nauczyciel techniki
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3, logopeda
Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 7b
Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 1 LO
Nauczyciel Geografii, wychowawca klasy 4
nauczyciel historii, wychowawca klasy 8
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1

Pedagodzy

psycholog szkolny
pedagog specjalny
pedagog specjalny
pedagog specjalny

Świetlica

wychowawca świetlicy
kierownik świetlicy

Administracja

Sekretarz ds. uczniowskich
Sekretarz szkoły