Zarząd Da Vinci ZSO

Wicedyrektor ds. administracyjno-finansowych
Fachowy organizator, promotor wykorzystania nowych technologii w szkole
Dyrektor szkoły
Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, kreator nowoczesnej szkoły i wyjątkowego miejsca pracy
Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych
Inspirator idei przyjaznej szkoły, skarbnica wiedzy na temat nowoczesnej edukacji i wychowania

Nauczyciele

nauczyciel historii, WOS
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 7
nauczyciel plastyki
nauczyciel informatyki, wychowawca klasy 6
nauczyciel chemii
nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 8a
Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 8b
Nauczyciel Geografii, wychowawca klasy 5
Nauczyciel języka polskiego
nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1, logopeda
nauczyciel matematyki
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3
nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel wychowania fizycznego

Pedagodzy

pedagog szkolny
pedagog specjalny
psycholog szkolny
pedagog specjalny
pedagog specjalny

Świetlica

wychowawca świetlicy
wychowawca świetlicy

Administracja

Sekretarz szkoły