Zarząd Da Vinci ZSO

Wicedyrektor ds. administracyjno-finansowych
Fachowy organizator, promotor wykorzystania nowych technologii w szkole
Dyrektor szkoły
Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, kreator nowoczesnej szkoły i wyjątkowego miejsca pracy
Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych
Inspirator idei przyjaznej szkoły, skarbnica wiedzy na temat nowoczesnej edukacji i wychowania

Nauczyciele

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3
nauczyciel informatyki, wychowawca klasy 6
Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 8b
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 7
Nauczyciel Geografii, wychowawca klasy 5
nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 8a
Nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel chemii
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2
nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4
nauczyciel plastyki
nauczyciel historii, WOS
Nauczyciel języka polskiego
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1, logopeda

Pedagodzy

pedagog specjalny
pedagog specjalny
psycholog szkolny
pedagog specjalny

Świetlica

kierownik świetlicy
wychowawca świetlicy

Administracja

Sekretarz ds. uczniowskich
Sekretarz szkoły