Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Zebrania i konsultacje z rodzicami:

08.09. 2021 r. – pierwsze zebranie z rodzicami, spotkanie uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym (IPET) 

20.10.2021 r. – zebranie

01.12.2021 r. – konsultacje

12.01.2022 r. – zebranie przed klasyfikacją śródroczną

16.03.2022 r. – zebranie

13.04.2022 r. – konsultacje indywidualne wg potrzeb

11.05.2022 r. – informacja o zagrożeniach oceną ndst, oceny proponowane

08.06.2022 r. – zebranie przed klasyfikacją roczną