Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zebrania i konsultacje z rodzicami:

09.09.2020 r. – zebranie organizacyjne + spotkanie z rodzicami uczniów z orzeczeniem

21.10.2020 r. – zebranie

16.12.2021 r. – zebranie i konsultacje przed klasyfikacją śródroczną

03.03.2021 r. – konsultacje

19.05.2021 r. – zebranie, informacja o zagrożeniach oceną ndst, oceny proponowane

09.06.2021 r. – zebranie przed klasyfikacją roczną