Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Zebrania i konsultacje z rodzicami:

07.09. 2022 r. – pierwsze zebranie z rodzicami, spotkanie uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym (IPET) 

20.10.2022 r. – zebranie

07.12.2022 r. – konsultacje

18.01.2023 r. – zebranie przed klasyfikacją śródroczną

15.03.2023 r. – zebranie

12.04.2023 r. – konsultacje indywidualne wg potrzeb

11.05.2023 r. – informacja o zagrożeniach oceną ndst, oceny proponowane

07.06.2023 r. – zebranie przed klasyfikacją roczną