W Zespole Szkół Da Vinci w Krakowie dzienniki lekcyjne prowadzi się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus.

Strona logowania do dziennika: https://portal.librus.pl/szkola

 

Zachęcamy do zapoznania się z pordnikami, które zawierają krótkie instrukcje logowania:
Jak zalogować się do systemu Synergia? Krótki przewodnik

Jak zalogować się do aplikacji mobilnej Librus?