Regulamin wewnętrzny, 

organizacja zajęć i procedury funkcjonowania w czasie pandemii

W Da Vinci Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krakowie, w oparciu o wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2022r. wprowadza się następujący regulamin wewnętrzny i procedury epidemiczne w zakresie pobytu w szkole, organizacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych:

Regulamin wewnętrzny, organizacja zajęć i procedury funkcjonowania w czasie pandemii
w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie

(obowiązują od 1 kwietnia 2022 r.)

Materiały informacyjne

Jak dezynfekować ręce?

Jak skutecznie myć ręce?

Jak prawidłowo nałożyć maseczkę?

Wskazówki dla rodziców