Rada Rodziców Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie

Konto bankowe do wpłat na Radę Rodziców:

Bank Pekao SA
02 1240 4588 1111 0010 8200 3956