Odpowiadając twierdząco na poniższe wskaźniki rozwoju 6-latka, uzyskasz informację, w jakim stopniu Twoje dziecko  jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. Jeżeli odpowiedziałeś pozytywnie na większość wskaźników, możesz być spokojny o to, czy Twój 6-latek poradzi sobie w szkole.

 1. Uważnie słucha podczas czytania mu książeczek, jest zainteresowane.

 2. Zapamiętuje kształty figur, symbole z otoczenia (przystanek autobusowy, numer autobusu, oznaczenie toalety, symbol marki samochodu czy niektóre znaki drogowe).

 3. Potrafi narysować kształt podstawowych figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, romb).

 4. Potrafi opisać obrazek: co widzi, co robią osoby przedstawione, relacje przestrzenne (nad, pod, obok, za, na, przed, itp.)

 5. Potrafi podzielić wyraz (3-4 sylabowy) na sylaby.

 6. Dzieli krótkie wyrazy na głoski (np. u l e, r a k).

 7. Rozpoznaje i nazywa głoski na początki i końcu wyrazu.

 8. Potrafi wyodrębnić i podać liczbę wyrazów w prostym zdaniu (np. cztero-wyrazowym: Kotek siedzi obok miski).

 9. Zna swoje imię i nazwisko, adres, imiona rodziców.

 10. Potrafi wymienić w kolejności pory roku, dni tygodnia, miesiące.

 11. Jest sprawne ruchowo: biega, kopie piłkę, skacze na jednej nodze, chodzi po linii.

 12. Sznuruje buty, wiąże kokardki.

 13. Chętnie podejmuje działania plastyczne – rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny.

 14. Potrafi posługiwać się nożyczkami, wycina po liniach prostych i falistych.

 15. Rysuje szlaczki składające się z elementów zaokrąglonych (np. łuki, półkola) i pętelek.

 16. Rysuje postać człowieka składającego się z głowy, tułowia, rąk, i nóg, a także ze szczegółów, takich jak: uszy, oczy, włosy, ubranie itp.

 17. Kolorując, nie wychodzi poza linie i kontury

 18. Potrafi rysować po śladzie.

 19. Potrafi podzielić przedmioty według kilku kryteriów (np.   zastosowanie, kolor, kształt, wielkość).

 20. Poprawnie liczy przedmioty do 10.

 21. Potrafi – posługując się przedmiotami – dodawać i odejmować w zakresie 10.

 22. Rozumie pojęcia mniej, więcej, tyle samo.

 23. Potrafi podzielić przedmioty ,,po równo”.

 24. Nie ma problemów z wymową – prawidłowo wymawia wszystkie głoski.

 25. Wypowiada się pełnymi zdaniami, używa wielu określeń, zna prawidłowe znaczenie używanych słów.

 26. Opowiadając, co jest na obrazku, wymienia kilka (6-8) elementów.

 27. Rozumie pojęcia wczoraj, dziś i jutro.

 28. Używa prawidłowo czasu teraźniejszego i przeszłego.

 29. Zwykle kończy rozpoczęte działanie, zależy mu na osiągnięciu zamierzonego celu i na dobrej ocenie jego działania przez dorosłego.

 30. Stosuje się do obowiązujących norm, zasad, ustaleń.

 31. Potrafi współpracować z innymi dziećmi.

 32. Liczy się z potrzebami innych dzieci, bawiąc się w grupie, nie jest konfliktowe ani nadmiernie wycofane.

 33. Podporządkowuje się poleceniom dorosłych.

 34. Spokojnie rozstaje się z opiekunami, bez problemu zostaje w przedszkolu lub w innej grupie pod opieką dorosłych.

 35. Potrafi dość długo (ok 15-20 min.) skupić się na wykonywanym zadaniu.

 36. Potrafi po kilku powtórzeniach zapamiętać krótką rymowankę (mającą 2-3 linijki).

 37. Nazywa części ciała.

 38. Zna i prawidłowo stosuje określenia prawy, lewy (w lewą stronę, prawe ucho itp.).

 39. Jest wytrwałe, potrafi pokonywać trudności, dążąc do wyznaczonego celu.

 40. Rozmawiając o zdarzeniu (problemie, zjawisku), potrafi wskazać przyczynę i skutek.

 41. Umie ułożyć prostą historyjkę obrazkową (uporządkować zdania w kolejności).

 42. Wykonując zadanie, zwykle dąży do dokończenia go i osiągnięcia celu.

 43. Potrafi radzić sobie z niepowodzeniami – nie załamuje się, ponawia próby lub szuka innych dróg rozwiązania problemu.