W jakim terminie należy zapisać dziecko do szkoły?

Rekrutacja trwa od 11 października do końca marca każdego roku. Zapisy odbywają się poprzez FORMULARZ REKRUTACYJNY.. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy Szkoła Podstawowa Da Vinci jest bezpłatna?

Tak, Publiczna Szkoła Podstawowa jest bezpłatna. Organem prowadzącym jest Fundacja Szkoła Medialna,  szkoła działa w oparciu o prawa publiczne i nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.