Zapraszamy do szkoły Da Vinci

Publiczna Szkoła Podstawowa Da Vinci została powołana przez Fundację Szkoła Medialna i uzyskała akceptację Kuratorium Oświaty w Krakowie i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Jesteśmy nowoczesną placówką otwartą na wszelkie inicjatywy, dążymy do stworzenie silnych więzi ze środowiskiem i rodzicami, których dzieci uczą się w naszej szkole. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania indywidualnych zdolności dziecka, jego kompetencji społecznych, kulturalnych i  emocjonalnych. Ważna jest dla nas nie tylko nauka ale i fakt, że dzieci są radosne i zadowolone.

Szkoła jest placówką modelową Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji, działającej pod patronatem Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha i Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

Tutaj nas znajdziesz

Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa

os. Na Stoku 34 (budynek Gimnazjum nr 44), 31-706 Kraków

tel. 577 039 510, e-mail: szkola@spdavinci.pl

Oferta dydaktyczno-wychowawcza

Dbamy o wszechstronny rozwój Twojego dziecka 

Nauka to przygoda

Nasza szkoła to przestrzeń do rozwoju pasji i indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko posiada w sobie ogromny potencjał, a zadaniem szkoły jest tworzenie warunków do jego rozwoju. W ramach Klubu Poszukiwaczy Talentów wspieramy dzieci w zakresie diagnozy predyspozycji i zainteresowań, pielęgnujemy oraz pomagamy rozwinąć talenty, pasje i zainteresowania. Oferujemy ciekawy program zajęć pozalekcyjnych,  w  tym Akademię Kodera, w ramach której uczymy podstaw programowania i logicznego myślenia.

Nowoczesna przestrzeń edukacyjna

Tworzymy przestrzeń sprzyjającą dobrej nauce i inspirującej zabawie oraz wypoczynkowi. Zrywamy z nudą, aranżując nowoczesne wielofunkcyjne sale lekcyjne, a korytarze adaptując jako przestrzeń do zabawy i wypoczynku. Taka przestrzeń rozwija wyobraźnię, wyrabia dobre nawyki i wspiera proces edukacyjny. Daje poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że jest to miejsce, w którym potrzeby dziecka są najważniejsze.

Sport i rekreacja

Codziennie prowadzimy zajęcia sportowe i ruchowe, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, przygotowujemy dzieci do gier zespołowych, prowadzimy zajęcia korekcyjne. Współpracujemy z okolicznymi klubami sportowymi, na życzenie rodziców realizujemy zajęcia na basenie.

Szkoła bez dzwonka

W szkole dziecko spędza kilka godzin dziennie. SP Da Vinci to miejsce przyjazne, bezpieczne, w którym dziecko czuje się swobodnie. Chcemy słuchać dzieci i wspierać je w wyrażaniu ich potrzeb i emocji. W szkole nie ma dzwonka, o przerwach decyduje nauczyciel, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.

Innowacyjne programy nauczania

Szkoła realizuje innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej rozszerzonej o narzędzia technologii informacyjnej, wczesną naukę czytania,naukę języka angielskiego, naukę podstaw programowania oraz wykorzystania aplikacji mobilnych w procesie uczenia się.

Zajęcia dodatkowe

Rozwijając swoje zainteresowania dzieci mogą skorzystać także z bogatej oferty zajęć dodatkowych. Realizowane zajęcia to między innymi: Akademia Kodera, Grydaktyka – edukacja poprzez gry, Klub poligloty, Klub Poszukiwaczy Talentów, Park Leonarda, Lekcje żywej historii, Szkolna farma, Klub Bajkopisarza. Część zajęć realizowana jest bezpłatnie  w ramach pracy świetlicy, pozostałe zajęcia są odpłatne. Na życzenie rodziców możemy zorganizować dowolne zajęcia, pod warunkiem zebrania odpowiedniej grupy dzieci.

Cyfrowa edukacja

Priorytetem działań szkoły jest wykorzystanie w pracy z uczniem nowych technik i technologii informatycznych oraz wdrażanie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Innowacyjne rozwiązania pomagają zaoszczędzić czas, przygotować atrakcyjne zajęcia, a uczniom pozwalają  osiągać lepsze wyniki nauczania. Nasi uczniowie korzystają z tabletów, a klasy wyposażone są w sprzęt multimedialny i dostęp do Internetu. 

Pełna opieka

W szkole zapewniamy pełną opiekę dla każdego dziecka. Zajęcia obowiązkowe trwają od godziny 8.00. Po zajęciach szkoła oferuje świetlicę dla każdego dziecka. Świetlica to bardzo ważne miejsce wspierające rozwój dziecka. Tutaj w domowej atmosferze odrabiamy lekcje, a książki i zeszyty zostają w szkole. 

Pomoc psychologa

Szkoła zapewnia profesjonalną opiekę pedagogiczno-psychologiczną, logopedyczną w postaci zajęć indywidualnych z dzieckiem, zespołowych, konsultacji i terapii. Realizuje dodatkowe bezpłatne zajęcia rozwijające plastyczność mózgu dziecka – Kinezjologię Edukacyjną P. Dennisona, zwłaszcza u dzieci zagrożonych dysleksją, a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci.

Nasza kadra

 

Dyrektor

Dyrektor ds. Dydaktycznych

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel historii, wychowawca klasy 5

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zapisz swoje dziecko do szkoły Da Vinci już dziś!