nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel matematyki
wychowawca świetlicy
pedagog szkolny
Wicedyrektor ds. administracyjno-finansowych
Fachowy organizator, promotor wykorzystania nowych technologii w szkole
Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 8b
pedagog specjalny
pedagog specjalny
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1, logopeda
pedagog specjalny
nauczyciel historii, WOS
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2
Sekretarz szkoły
Nauczyciel języka polskiego
Dyrektor szkoły
Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, kreator nowoczesnej szkoły i wyjątkowego miejsca pracy
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3
Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych
Inspirator idei przyjaznej szkoły, skarbnica wiedzy na temat nowoczesnej edukacji i wychowania
pedagog specjalny
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 7
nauczyciel informatyki, wychowawca klasy 6
Nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 8a
Nauczyciel Geografii, wychowawca klasy 5
kierownik świetlicy
psycholog szkolny
nauczyciel plastyki
nauczyciel chemii
nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4
wychowawca świetlicy