MATMA na GIGANCIE

MATMA NA GIGANCIE to matematyczny projekt edukacyjny dla uczniów oparty na grywalizacji. Uczestnicy mają do wykonania określone zadania, za które uzyskują punkty, będące nagrodą indywidualną lub/i zespołową. Punkty przyznawane są za wykonanie poleceń, dodatkowych zadań lub osiągnięcie kolejnego poziomu, a ich gromadzenie jest startem do osiągania kolejnych korzyści w grze. Osiągnięcie określonej liczby punktów oznacza możliwość wymiany ich na nagrodę lub przywilej. Wytrwali grają o wszystko, czyli nagrodę główną. Rozpoczęciem gry jest przekazanie uczniom listu od Mistrza Da Vinci, wskazującego kolejne zadania dla uczestników.

Projekt Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry

Grydaktyka to projekt, który powstał z myślą o popularyzacji wykorzystania gier komputerowych w edukacji. To próba przełamania dotychczasowych schematów nauczania i stworzenie elastycznego i przyjaznego środowiska nauki dla uczniów, wykorzystującego w dydaktyce gry komputerowe. Realizując projekt szczególną wagę przywiązujemy do wskazywania działań, które rozwijają procesy motywacyjne u uczniów, doskonalą kompetencje w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych w oparciu o nowoczesne narzędzia edukacyjne.

Bajki ozobotów, czego Lem nie wymyślił

“Bajki ozobotów – czego Lem nie wymyślił” to program dla pasjonatów programowania i nowych technologii, w którym łączymy literaturę i programowanie. W ramach programu przybliżamy uczniom postać pisarza i wizjonera przyszłości Stanisława Lema i rozpoczynamy przygodę z językiem kodu. Czytamy Lema, słuchamy audiobooków, tworzymy interaktywne bajki, programujemy ozoboty.
Projekt realizowany z programu grantowego Fajne Granty Fundacji CoderDojo Polska i T-Mobile Polska.

MATMARATON, turniej gier matematycznych

MATMARATON – turniej gier matematycznych, mający na celu wspieranie procesu edukacyjnego poprzez wdrażanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są aplikacje i gry komputerowe. Ideą programu jest budowanie płaszczyzny współpracy i porozumienia środowiska szkolnego, rozwijanie idei Otwartych Zasobów Edukacyjnych, czyli powszechnie dostępnych zasobów (kursów, materiałów dydaktycznych, artykułów i innych), udostępnianych swobodnie, za darmo wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji.
Projekt realizowany z grantu mBanku – w ramach projektu “mPotęga”

Projekt Da Vinci – Klub Poszukiwaczy Talentów

Da Vinci – Klub Poszukiwaczy Talentów to projekt, który wspiera realizację zasadniczego zadania szkoły, jakim jest pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych talentów dzieci i młodzieży. Tuż obok nas i w nas są muzycy, plastycy, literaci i tancerze, wybitni matematycy, przyrodnicy, społecznicy i reporterzy, konstruktorzy oraz sportowcy, czarodzieje i ogrodnicy. Czas odkryć te talenty!

Akcja Cyberbezpieczni

Celem projektu jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu uczniów do zasobów internetowych, pokazywanie pozytywnych wzorców oraz zwrócenie uwagi na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania – w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki. Uczymy o zagrożeniach w sieci, mówimy o skutkach nadużywania Internetu, pokazujemy zasady netykiety obowiązujące w Internecie, tworzymy kodeks mądrego postępowania w cyberprzestrzeni.

Bądź kumplem – nie dokuczaj

BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ – program realizowany we współpracy z Cartoon Network mający na celu przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu uczniów. Wspiera rodziców i nauczycieli, uczy skutecznych sposobów radzenia sobie z przemocą w klasie i w domu.

Młodzi w Akcji

Młodzi w Akcji to ogólnopolski program, którego celem jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. W letniej edycji programu młodzi ludzie podejmą kreatywne wyzwania w ramach jednego z trzech proponowanych tematów. Dzięki temu nauczą się pracy metodą projektu, a także będą mieli okazję wcielić się w role etnologów, reporterów i artystów. Udział w programie jest bezpłatny, a do programu mogą się zgłosić uczestnicy ze szkół podstawowych oraz ponadpostawowych, a także innych instytucji i orgaznizacji edukacyjnych np. bibliotek, domów kultury czy grup nieformalnych. Program Młodzi w Akcji jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się.

MaSa Radości, czyli MAła SAla – duży rozwój

Szkoła Da Vinci w Krakowie to szkoła, w której liczy się każdy uczeń, jego potrzeby, pasje i marzenia. A marzeniem naszych uczniów jest profesjonalna sala sportowa, w której będą mogli bezpiecznie ćwiczyć, bawić się i relaksować.
Integracja zmysłów, integracja przestrzeni i kompetencji – tak krótko można określić pomysł, który chcemy zrealizować w tzw. małej sali gimnastyczno-sensorycznej. Chcemy stworzyć salę, która będzie spełniać funkcję sali do gimnastyki, rekreacji, relaksu, tańca, w której dzieci na co dzień będą odkrywać świat i siebie.