nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4