nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 7