Szkoła Da Vinci – liderem oceniania wspierającego!

XIII Salon Edukacyjny był niezwykle inspirującym i wartościowym wydarzeniem, które 7 marca br. zgromadziło blisko 200 nauczycieli w gościnnych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dyskusje i prezentacje prowadzone przez wybitnych specjalistów skupiły się na temacie rozwoju kompetencji uczniowskich w kontekście procesu uczenia się.   Uroczystego otwarcia konferencji dokonali dr Łukasz Cieślik – dyrektor…

Terapia behawioralna, dobry sposób na dobre zachowanie

Jedną z częściej stosowanych metod w pracy z osobami ze spektrum autyzmu czy przejawiającymi trudne zachowania jest terapia behawioralna. Polega ona na teorii uczenia się, wzmacnianiu pożądanych zachowań przy jednoczesnym wygaszaniu tych nieprawidłowych.  Metoda ta wykorzystywana jest także w celu rozwoju komunikacji i po to, by doskonalić zdolności językowe. Dzięki niej można pracować nad poprawą…