Nauka poprzez zabawę i rozwój kreatywności dziecka, czy pruski system zdobywania wiedzy i wyścig szczurów, czyli dlaczego w szkole DaVinci rozwijamy ideę kreatywności i uczymy się w zabawie?

Często słyszymy opinie rodziców, że ich dzieci są przemęczone szkołą, niekończącymi się zadaniami domowymi i zajęciami pozalekcyjnymi. Nic dziwnego, że nie pozostaje dzieciom zbyt dużo czasu na zabawę, której nie tylko potrzebują, ale też dzięki której w naturalny sposób uczą się otaczającego ich świata. Gdzie przebiega granica miedzy naturalną ciekawością świata, a koniecznością mechanicznego przyswajania…