Dyrektor

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie z 20-letnim stażem, magister filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z politologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – specjalizacja wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości, absolwentka studiów podyplomowych: zarządzanie w oświacie. Współautorka innowacji pedagogicznych w Gimnazjum nr 2 w Krakowie.

Dyrektor ds. Dydaktycznych

Pedagog, magister wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej UP w Krakowie, logopeda (licencjat UP w Krakowie), terapeuta (studia podyplomowe Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie), specjalista w zakresie terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych (studia podyplomowe w Katedrze Psychologii UP w Krakowie), nauczyciel wychowania do życia w rodzinie (PAT w Krakowie), absolwentka studiów podyplomowych “zarządzanie w oświacie” MCDN…

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog szkolny i środowiskowy, pedagog specjalny- rehabilitant psychospołeczny, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „testowania oprogramowania” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała już w trakcie studiów pedagogicznych uczestnicząc w licznych praktykach zawodowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, a także angażując się…

nauczyciel historii, wychowawca klasy 5

Z wykształcenia prawnik, doktor nauk humanistycznych, historyk, pedagog, edukator, trener i mediator. Od lat zawodowo związana z sektorem organizacji pozarządowych oraz ośrodkami pomocy społecznej. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł, w szczególności skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od roku 2015 pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Rodzina Plus, w której działa od…