mgaluszcynskaAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów magisterskich na kierunku zarządzanie oświatą.  Ukończyła m.in. kurs mistrza animacji, animatora czasu wolnego, oraz wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Obecnie studiuje na dwóch kierunkach: logopedia oraz edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Z wykształcenia jest nauczycielem oraz inspektorem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Swoje doświadczenie zdobyła na stanowisku nauczyciela w kilku placówkach publicznych jak i prywatnych oraz prowadząc trzy oddziały przedszkolne jako dyrektor.

Podczas swojej aktywności zawodowej stara się stosować różne formy pracy z dziećmi.

„Dokładam wszelkich starań aby tworzyć optymalne warunki do indywidualnego rozwoju dziecka poprzez zapewnienie wychowankom opieki oraz bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego”.