KatarzynaPedagog, magister wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej UP w Krakowie, logopeda (licencjat UP w Krakowie), terapeuta (studia podyplomowe Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie), specjalista w zakresie terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych (studia podyplomowe w Katedrze Psychologii UP w Krakowie), nauczyciel wychowania do życia w rodzinie (PAT w Krakowie), absolwentka studiów podyplomowych “zarządzanie w oświacie” MCDN w Krakowie, pedagog gimnazjum publicznego w Krakowie. Staż pracy 21 lat.

Autorka programów profilaktycznych dla i młodzieży “W poszukiwaniu wartości”, “Leki, które nie leczą”, “Spróbuj poczuć to, co ja”, trener komunikacji interpersonalnej, realizatorka programu profilaktycznego “Spójrz inaczej”, współautorka innowacji pedagogicznych w Gimnazjum nr 2 w Krakowie,  organizatorka wolontariatu WOŚP, fundacji Bona Fide. Nauczyciel z ogromnym doświadczeniem pedagogicznym, prowadzący zajęcia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz diagnozy dzieci pod kątem dojrzałości szkolnej; trener Microsoft Innovative Education (MIE) organizacji zrzeszającej nauczycieli propagujących nowoczesną dydaktykę opartą na Technologiach Informacyjno-Komunikacyjnych. Specjalista ds. dydaktyki szkolnej, kształcenia hybrydowego i personalizacji procesu kształcenia i wychowania. Współautorka projektów na rzecz edukacji: Grydaktyka, Cyberbezpieczni, Klub Poszukiwaczy Talentów, Od Smyka do Matematyka realizowanych przez Fundację Szkoła Medialna.