ewaNauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie z 20-letnim stażem, magister filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z politologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – specjalizacja wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości, absolwentka studiów podyplomowych: zarządzanie w oświacie. Współautorka innowacji pedagogicznych w Gimnazjum nr 2 w Krakowie.

Szkoleniowiec w zakresie wdrażania nowych technologii w dydaktyce szkolnej, edukacji uczniów cudzoziemskich, innowacji pedagogicznych i budowania wizerunku szkoły – swoim doświadczeniem dzieli się w ramach konferencji i szkoleń organizowanych dla dyrektorów i nauczycieli, także przez MCDN ODN Kraków. Wieloletni dziennikarz Radia Kraków – autorka wierszowanych bajek i spektakli, scenarzystka radiowych programów dla dzieci i młodzieży “Dzieciaki”, które prowadziła wspólnie z Brianem Scottem, producentka programu “Przed Hejnałem” w Radiu Kraków. Trener Microsoft Innovative Education (MIE) – organizacji zrzeszającej nauczycieli propagujących nowoczesną dydaktykę opartą na Technologiach Informacyjno-Komunikacyjnych. Członek Rady Programowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji, współautorka Małopolskiego Festiwalu Programowania “Małopolska koduje” i wielu programów edukacyjnych realizowanych przez Fundację Szkoła Medialna. Od lat zaangażowana w działalność na rzecz mieszkańców Dzielnicy XVII jako wieloletni Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Zesławic i Okolicy “Bez Granic”, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich, współprowadząca pikniki i festyny z okazji Święta Wzgórz Krzesławickich. Prywatnie mama 10-letniego Mieszka, pasjonatka wycieczek górskich. Niestrudzona propagatorka idei szkoły, w której każde dziecko jest ważne i szczęśliwe.