Bezpieczny powrót do szkoły

W Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie od 18 stycznia 2021 r. wprowadza się następujący regulamin wewnętrzny i procedury epidemiczne w zakresie pobytu w szkole, organizacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych:

Regulamin wewnętrzny, organizacja zajęć i procedury funkcjonowania w czasie pandemii
w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie

(obowiązują od 18 stycznia 2021 r.)

Warianty funkcjonowania Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie w warunkach pandemii

(obowiązują od 1 września 2020r.)

Materiały informacyjne

Jak dezynfekować ręce?

Jak skutecznie myć ręce?

Jak prawidłowo nałożyć maseczkę?

Wskazówki dla rodziców