Bezpieczny powrót do szkoły

W Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie, w oparciu o Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 17 maja 2021 r. wprowadza się następujący regulamin wewnętrzny i procedury epidemiczne w zakresie pobytu w szkole, organizacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych:

Regulamin wewnętrzny, organizacja zajęć i procedury funkcjonowania w czasie pandemii
w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie

(obowiązują od 17 maja 2021 r.)

Organizacja pracy, monitorowanie i sprawdzanie wiedzy

(aktualizacja 18.01.2021r.)

Warianty funkcjonowania Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie w warunkach pandemii

(obowiązują od 1 września 2020r.)

Materiały informacyjne

Jak dezynfekować ręce?

Jak skutecznie myć ręce?

Jak prawidłowo nałożyć maseczkę?

Wskazówki dla rodziców