Wykorzystując w codziennej pracy elementy gier i technik ich projektowania, chcemy, aby współczesna młodzież została zmotywowana do podjęcia działań skupiających się na współpracy w grupie i rozwoju kompetencji interpersonalnych. Pragniemy zainteresować młodych ludzi nauką, pokazać, że świat gier komputerowych może posłużyć jako narzędzie do eksplorowania nowych obszarów naukowych. Grywalizacja uczy pracy projektowej, tak ważnej w dzisiejszym świecie, dlatego chcemy kontynuować poprzednie edycje programu “Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry”. Dostosowujemy swoje działania do wymagań rynku pracy. Jednocześnie uczymy dzieci samodzielności i zwiększamy atrakcyjność lekcji. Inspirujemy także nauczycieli do wykorzystywania grywalizacji w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. Dlatego zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji programu “Grydaktyka”. Nasi uczniowie to grupa  docelowa, która w kontekście społecznym stoi przed trudnym zadaniem budowania społeczeństwa przyszłości – nowoczesnego, kreatywnego, samodzielnie podejmującego inicjatywy w obszarze własnego rozwoju czy pracy zawodowej. W ramach tegorocznej edycji projekt pt. Fuks w świecie gier komputerowych zachęcamy nauczycieli z małopolskich szkół do wykorzystania popularnej wśród uczniów gry The Sims 4, która miałaby wspierać ich nauczanie.  Wciąż brakuje szkół, które wykorzystują gry komputerowe jako cenną pomoc dydaktyczną. Sukces programu gwarantuje innowacyjna tematyka, jaką są gry i grywalizacja, jak również duże doświadczenie Fundacji Szkoła Medialna jako koordynatora współpracy podmiotów w ramach Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji.

„Fuks w świecie The Sims 4” - warsztaty dla nauczycieli

3 listopada o godz. 8.00  zapraszamy nauczycieli do udziału w warsztatach i lekcji pokazowej pt. „Fuks w świecie The Sims 4”. Warsztaty oraz lekcja pokazowa są adresowane zarówno dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. Pokażemy, w jaki sposób wykorzystać elementy grywalizacji w codziennej dydaktyce. Lekcja pokazowa służy inspiracji i pokazaniu dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem gier w edukacji. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z lekcji pokazowej, którą udostępnimy na stronie projektu www.grydaktyka.p