W roku szkolnym 2019/2020 obiady dostarcza firma ATA S.A. (www.twojezdrowko.pl)

Kontakt:

m.miciak@twojezdrowko.pl

tel. 48 501 857 539
NUMER KONTA DO WPŁAT ZA POSIŁKI:
29 1600 1198 1849 9294 3000 0009
ATA Spółka Akcyjna, ul. Zielony Most 8, 31-351 KRAKÓW

PŁATNOŚĆ: ILOŚĆ DNI PRACUJĄCYCH W MIESIĄCU x KWOTA ZA POSIŁEK = WYSOKOŚĆ OPŁATY

Informacja dla rodziców:

  • karta zgłoszenia na żywienie dziecka w szkole do pobrania na stronie poniżej;
  • wypełnioną kartę wraz z drukiem RODO należy przesłać na m.miciak@twojezdrowko.pl (tylko w wersji PDF z podpisem);
  • podpisany duplikat karty zgłoszeniowej otrzymacie Państwo drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail;
  • identyfikator zostaje nadany przez firmę ATA (dla dzieci, które mają już nadany identyfikator pozostaje on bez zmian);
  • jednostkowa cena obiadu wynosi 11 zł.
  • obiady wydawane są od 9 września 2019 r.

Dokumenty:

Regulamin

Zgoda RODO

Karta zgłoszenia