W roku szkolnym 2020/2021 obiady dostarcza firma ATA S.A. (www.twojezdrowko.pl)

Kontakt:

m.miciak@twojezdrowko.pl

tel. 48 501 857 539
NUMER KONTA DO WPŁAT ZA POSIŁKI:
29 1600 1198 1849 9294 3000 0009
ATA Spółka Akcyjna, ul. Zielony Most 8, 31-351 KRAKÓW

PŁATNOŚĆ: ILOŚĆ DNI PRACUJĄCYCH W MIESIĄCU x KWOTA ZA POSIŁEK = WYSOKOŚĆ OPŁATY

Informacja dla rodziców:

 • dokumenty w tym: karta zgłoszenia na żywienie dziecka w szkole, druk RODO oraz regulamin są do pobrania na stronie poniżej;
 • wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z drukiem RODO należy przesłać na adres: m.miciak@twojezdrowko.pl lub j.jachna@twojezdrowko.pl;
 • po wysłaniu zgłoszenia nadany zostanie identyfikator dziecka oraz otrzymacie Państwo informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia;
 • dla dzieci, które uczęszczały już do szkoły Da Vinci identyfikator pozostanie bez zmian;
 • jeśli na koncie dziecka jest nadpłata za rok szkolny 2019/21 zostanie ona zaksięgowana na konto obiadów we wrześniu;
 • w razie nieobecności dziecka w szkole OBOWIĄZKOWO proszę zgłaszać to do cateringu najpóźniej do godziny 8:30 w dniu, którego odwołanie dotyczy na numer tel: 48 664 078 560. Za posiłki nieodwołane zostaje pobrana opłata, gdyż są one dostarczone;
 • w razie wypisania dziecka z placówki prosimy o tym fakcie poinformować catering, aby zakończyć abonament i uzyskać pełne rozliczenie;
 • wysyłając zgłoszenie dziecka na obiady akceptujecie Państwo Regulamin wydawania obiadów – warto się z nim szczegółowo zapoznać;
 • wszelkie sprawy dotyczące żywienia proszę załatwiać BEZPOŚREDNIO z kierownikiem zakładu ATA w Krakowie- Joanna Jachna, tel. 797-704-988 , j.jachna@twojezdrowko.pl lub Managerem Sprzedaży – Michał Miciak, tel. 501-857-539, m.miciak@twojezdrowko.pl;
 • jednostkowa cena obiadu wynosi 12 zł.
 • obiady wydawane są od 7 września 2020 r.

Dokumenty:

Regulamin

Zgoda RODO

Karta zgłoszenia