Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Zebrania i konsultacje z rodzicami:

 

11.09.2019 r. – zebranie organizacyjne + spotkanie z rodzicami uczniów z orzeczeniem
16.10.2019 r. – zebranie
20.11.2019 r. – konsultacje
8.01.2020 r. – zebranie przed klasyfikacją śródroczną
4.03.2020 r. – zebranie
20.05.2020 r. – konsultacje
10.06.2020 r. – zebranie przed klasyfikacją roczną