Ewa Mauer

Dyrektor

Katarzyna Sieniawska

Dyrektor ds. Dydaktycznych

Anna Turalińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Bieniecka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Joanna Bardo
Konrad Kaczmarczyk

Nauczyciel WF

Anna Wilk

nauczyciel historii, wychowawca klasy 5

Mariola Gałuszczyńska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej