Ewa Mauer

Dyrektor

Katarzyna Sieniawska

Dyrektor ds. Dydaktycznych

Anna Turalińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Sabina Feluś

Nauczyciel matematyki, informatyki i techniki

Dagmara Kosek

Nauczyciel przyrody

Łukasz Brzeziński

Nauczyciel j. angielskiego

Konrad Kaczmarczyk

Nauczyciel WF