Ewa Mauer

Dyrektor

Katarzyna Sieniawska

Dyrektor ds. Dydaktycznych

Aneta Bieniecka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Wilk

nauczyciel historii, wychowawca klasy 5

Mariola Gałuszczyńska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej