Monika Krąkowska

nauczyciel geografii

Nauczyciel geografii oraz klubu podróżnika Z wykształcenia magister geografii i przedsiębiorczości na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  Ukończyła studia podyplomowe: Uniwersytet Jagielloński – Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.  Tischnera – Zarządzanie projektami, Uniwersytet Ekonomiczny- Zarządzanie turystyką międzynarodową oraz Uniwersytet Ekonomiczny- MBA. Teoretyk i praktyk. Zawodowo od 14 lat związana z turystyką biznesową,…

Mariola Gałuszczyńska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów magisterskich na kierunku zarządzanie oświatą.  Ukończyła m.in. kurs mistrza animacji, animatora czasu wolnego, oraz wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Obecnie studiuje na dwóch kierunkach: logopedia oraz edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Z wykształcenia jest nauczycielem…

Anna Wilk

nauczyciel historii, wychowawca klasy 5

Z wykształcenia prawnik, doktor nauk humanistycznych, historyk, pedagog, edukator, trener i mediator. Od lat zawodowo związana z sektorem organizacji pozarządowych oraz ośrodkami pomocy społecznej. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł, w szczególności skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od roku 2015 pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Rodzina Plus, w której działa od…

Konrad Kaczmarczyk

Nauczyciel WF

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Wychowanie Fizyczne. Pasjonat piłki nożnej z licencją trenerską UEFA C oraz uczestnik wielu kursokonferencji z tej dziedziny. Dodatkowo instruktor snowboardu i pływania. Doświadczenie w pracy z dziećmi głównie zdobywał jako instruktor-wychowawca na obozach, stokach narciarskich, w klubie piłkarskim oraz na basenie. Dodatkowe hobby to wędkarstwo oraz górskie…

Joanna Bardo

Magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej oraz magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (UP w Krakowie), terapeuta ręki, terapeuta metody Warnkego, dogoterapeuta, nauczyciel języka angielskiego (studia podyplomowe w Instytucie Neofilologii UP w Krakowie). Ukończyła szkolenia oraz kursy potwierdzone certyfikatami w zakresie języka migowego (I i II stopień) oraz pedagogiki zabawy. Autorka publikacji naukowych…

Aneta Bieniecka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog szkolny i środowiskowy, pedagog specjalny- rehabilitant psychospołeczny, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „testowania oprogramowania” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała już w trakcie studiów pedagogicznych uczestnicząc w licznych praktykach zawodowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, a także angażując się…

Anna Turalińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła dzięki licznym praktykom, stażom oraz jako instruktor wspinaczki dla dzieci. Brała udział w szkoleniach w Instytucie Wychowania „Archezja”, prowadząc zajęcia profilaktyczne z dziećmi na temat współczesnych uzależnień.

Katarzyna Sieniawska

Dyrektor ds. Dydaktycznych

Pedagog, magister wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej UP w Krakowie, logopeda (licencjat UP w Krakowie), terapeuta (studia podyplomowe Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie), specjalista w zakresie terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych (studia podyplomowe w Katedrze Psychologii UP w Krakowie), nauczyciel wychowania do życia w rodzinie (PAT w Krakowie), absolwentka studiów podyplomowych “zarządzanie w oświacie” MCDN…

Ewa Mauer

Dyrektor

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie z 20-letnim stażem, magister filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z politologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – specjalizacja wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości, absolwentka studiów podyplomowych: zarządzanie w oświacie. Współautorka innowacji pedagogicznych w Gimnazjum nr 2 w Krakowie.