Jak uczymy w SP Da Vinci?

Wielu rodziców zapisując dziecko do klasy pierwszej ma przekonanie, oparte na obserwacji otoczenia, własnym doświadczeniu lub zasłyszanych opiniach, że oto skończył się czas zabawy, swobodnej eksploracji, a zaczął okres poważnej pracy, siedzenia w ławce, odrabiania zadań domowych, systematycznej, żmudnej nauki, itp. Sądzimy, że tak ma wyglądać edukacja naszych dzieci.

Dylematy czwartoklasisty, czyli dlaczego jeśli zmienić szkołę, to teraz

Dziecko idzie do szkoły, a rodzice idą razem z nim. Idą na osiem lat. Jest mnóstwo emocji: nadzieja pomieszana z niepewnością, radość z niepokojem. Trzy pierwsze lata nauki to okres adaptacji, nowych relacji, a przede wszystkim ćwiczenia przez dziecko fundamentalnej w dalszym życiu umiejętności uczenia się.Ale za “próg edukacyjny” uważana jest czwarta klasa.

6 powodów, dla których warto wybrać szkołę podstawową Da Vinci w Krakowie

Tworzymy szkołę inspirującą do zmian, przyjazną, kreatywną, innowacyjną, począwszy od przestrzeni, poprzez funkcje i zadania dydaktyczne. Promujemy nauczanie holistyczne, którego celem jest wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie go do samodzielnego i twórczego życia w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Dążymy do stworzenie silnych więzi ze środowiskiem i rodzicami, których dzieci uczą się w naszej szkole. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania indywidualnych zdolności dziecka, jego kompetencji społecznych, kulturalnych i emocjonalnych. Ważna jest dla nas nie tylko nauka ale i fakt, że dzieci są radosne i zadowolone.