Pierwsze spotkanie w SP Da Vinci z rodzicami i uczniami

We środę 22 marca Publiczna Szkoła Podstawowa Da Vinci zainaugurowała działalność organizując spotkanie informacyjne dla Rodziców i przyszłych uczniów. Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Rodzice poznali kadrę pedagogiczną i założenia Szkoły Da Vinci. Uczniowie natomiast pod opieką przyszłych nauczycieli mieli okazję zmierzyć się z wyzwaniami edukacji, bawiąc się i ucząc przy pomocy aplikacji mobilnych i internetu.

Dylematy czwartoklasisty, czyli dlaczego jeśli zmienić szkołę, to teraz

Dziecko idzie do szkoły, a rodzice idą razem z nim. Idą na osiem lat. Jest mnóstwo emocji: nadzieja pomieszana z niepewnością, radość z niepokojem. Trzy pierwsze lata nauki to okres adaptacji, nowych relacji, a przede wszystkim ćwiczenia przez dziecko fundamentalnej w dalszym życiu umiejętności uczenia się.Ale za “próg edukacyjny” uważana jest czwarta klasa.

6 powodów, dla których warto wybrać szkołę podstawową Da Vinci w Krakowie

Tworzymy szkołę inspirującą do zmian, przyjazną, kreatywną, innowacyjną, począwszy od przestrzeni, poprzez funkcje i zadania dydaktyczne. Promujemy nauczanie holistyczne, którego celem jest wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie go do samodzielnego i twórczego życia w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Dążymy do stworzenie silnych więzi ze środowiskiem i rodzicami, których dzieci uczą się w naszej szkole. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania indywidualnych zdolności dziecka, jego kompetencji społecznych, kulturalnych i emocjonalnych. Ważna jest dla nas nie tylko nauka ale i fakt, że dzieci są radosne i zadowolone.